Sempozyum tamamlanmıştır
17-19 Şubat 2017 - Wyndham Grand Levent, İstanbul